Enter your keyword

90% чиста Калиева основа – флейки (KOH)

Sold

90% чиста Калиева основа – флейки (KOH)

14.80лв.

90% Калиева основа за осапунване (течни сапуни).


Описание

Чистотата на основата за осапунване е от изключително значение за успешен резултат.

Внимание

Работата с Калиева основа е изключително опасна. Това е корозивен химикал, който може да доведе до изгаряния на кожата! Винаги използвайте предпазни очила, ръкавици и облекло.
Работете в проветриво помещение! Не вдишвайте пряко изпаренията!
ВИНАГИ ДОБАВЯЙТЕ НАТ. ОСНОВА КЪМ ВОДАТА, не обратното!
Винаги съхранявайте надписна – ОПАСНО и далеч от деца!
Несъвместима с контейнери от алуминий, цинк, калай, и олово!
При контакт с очите – промивайте с вода за няколко минути! Свалете контактни лещи ако това е възможно. Потърсете лекарска помощ при първа възможност!
При поглъщане изплакнете устата! НЕ предизвиквайте повръщане! Потърсете лекарска помощ незабавно!
Съхранение: Плътно затворена, на сухо, хладно, проветриво място.  Да не се съхранява с вода, киселини, запалими течности, хлоросъдържащи органични вещества, нитрометан.

Допълнителна информация

Съхранение

Плътно затворена, на сухо, далеч от деца! Да не се съхранява с вода, киселини, запалими течности, хлоросъдържащи органични вещества, нитрометан.

Произход

България