Enter your keyword

АИДА АРТ ЕООД е регистрирано в град Варна, ЕИК: 206786220  със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ТЪРГОВЕЦ, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Условия за ползване“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.aidasoap.com, наричан по-долу за краткост САЙТ/ПЛАТФОРМА. Предлаганите стоки могат да бъдат не-виртуални продукти, нарични за краткост по-долу СТАНДАРТНИ или виртуални, наричнаи по-долу Инструкции/Упътвания/Теми за сваляне, като за последните АИДА АРТ ЕООД прилага различна Политика на отказ/връщане/замяна/рекламация.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина/блог www.aidasoap.com. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако нe приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Тези условия обвързват всички потребители.  Действия като зареждането на изградените хипер-връзки от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, разположени на сървъра на www.aidasoap.com или след връзка с администраторите на сайта, КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да закупят стоките, избрани от тях, имат правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Като автор АИДА АРТ ЕООД запазва пълното право върху информацията и възможността тя да бъде редактирана по всяко време с цел запазване на нейната актуалност.

АИДА АРТ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

АИДА АРТ ЕООД (наричан „Доставчик“), в качеството си на администратор, създател и собственик на интернет сайта www.aidasoap.com е българско дружество с ЕИК: 206786220, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Люляк 14, е-mail: krasi@aidasoap.com . Платформата, чрез която функционира тази интернет страница, дизайнът и цялата информация, достъпна в сайта, са обект на авторско право. Доставчикът Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този САЙТ само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава информацията, елементите от дизайна и материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, възпроизвеждани, превеждани, пренасяни, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел без писмено съгласие от АИДА АРТ ЕООД. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
Поръчка може да се извърши от различни категории в www.aidasoap.com, съдържащи определени артикули/продукти. Всеки продукт има кратко описание. Указаната цена е за дадената разфасовка, за 1 брой в лева и включва ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.
При поръчка, потребителят следва да посочи основните параметри, изискани от него, съобразно дадените в Сайта опции. Потребителят задължително трябва да посочи име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, адрес за доставка, име на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице; данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път или в брой с наложен платеж;  в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – по силата на настоящите Условия за ползване на този САЙТ се приема като изрично съгласие на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ, че същият е съгласен да плати цената авансово; данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Само след попълване на неоходимата информация за успешна поръчка/доставка процедурата по нейното окомплектоване може да започне. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва ДОСТАВЧИКА със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Поръчката за покупка на продукти през сайта www.aidasoap.com може да бъде подадена само след като КЛИЕНТЪТ се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

Чрез натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и АИДА АРТ ЕООД съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Потребителят се ангажира да потвърди или отхвърли направената от негово име поръчка, както и да доизясни всички детайли по нея, след като консултант на АИДА АРТ ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail, в работното време на фирмата.

Потребителят потвърждава, че приема комуникацията по електронен път за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ПРАВО НА ОТКАЗ/ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА/РЕКЛАМАЦИЯ

АИДА АРТ ЕООД следва международните стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки клиент може да върне получената от него поръчка при спазване на настоящата Политика за връщане и замяна, неразделна част от Общите условия за ползване на сайта www.aidasoap.com. Всяка една поръчка, направена в онлайн магазин www.aidasoap.com, може да бъде заменена или върната в срок от 14 дни, считано от датата на предаване на куриер към клиента при следните условия и стъпки:

Отказ от поръчка и връщане/замяна/рекламация

Срокът за отказ от поръчка, желание за връщане и замяна започва да тече от момента на Вашето уведомление на тел. 0887 695 274 или имейл: krasi@aidasoap.com.

Отказ/връщане/замяна/рекламация на виртуални продуки (Инструкции/Упътвания/Теми за сваляне)

Отказ от направена поръчка на Виртулни продукти – Теми/Инструкции може да бъде направен само преди да сте ги получили по имейл или приели от доставчика/куриер. Ако сте заплатили вече поръчката си по банков път, сумата по нея ще ви бъде възстановена по банков път в 14 дневен срок от момента на Отказа ви в писмен вид на krasi@aidasoap.com. Всички евентуално възникнали Куриерски такси по получаванети и връщането ѝ в следствие на отказа ви от поръчка са изцяло за ваша сметка!

Връщане на виртуални продукти, предлагани в платформата www.aidasoap.com, които вече са получени от Вас чрез ел. поща или чрез куриер, НЕ се приемат, поради характера на продукта – след получаване на достъп до виртуалните продукти те се смятат вече за ‘използвани’!

Замяна на виртуални продукти Теми/Инструкции/Упътвания с други може да бъде направен
* преди да сте получили имейл-потвърждение ‘Вашата поръчка бе приключена’, респективно статусът на вашата Поръчка е ‘Приключена’ . Статусът описва заплатена, изпратена по куриер/Email и приета от Вас пратка/Email.
Ако желаете замяна на виртуални продукти Теми/Инструкции/Упътвания и сте заявили получаване по куриер, може да бъдат заменени с други при условие, че:
– изпратите писмено уведонление на krasi@aidasoap.com и
– не сте приели доставката от Куриера
Всички последващи разходи произтичащи от замяната, доставката и връщането на поръчката (виртуални продукти – Теми/Инструкции/Упътвания) е за ваша сметка.

Рекламация на виртуални продукти, предлагани в платформата www.aidasoap.com, които вече са получени от Вас чрез ел. поща или чрез куриер, НЕ се приемат, поради характера на продукта. Интерпретацията на информацията в Инструкциите/Упътванията/Темите публикувани в www.aidasoap.com е изцяло грижа и отговорност на потребителя (Вие) и АИДА АРТ ЕООД (Красимира Ненчева) не носи отговорност за резултата от изпълнението и/или последствията от използването на крайния продукт.

Отказ/връщане/замяна/рекламация на НЕ-виртуални, стандартни продукти

Отказ/Замяна от/на направена поръчка която не е изпратена по Куриер (Статусът на поръчката е ‘На изчакване’) може да направите по всяко едно време като се свържете с нас на krasi@aidasoap.com или чрез Контактната форма на сайта www.aidasoap.com.

Замяна/Връщане на НЕ-виртуални, стандартни продукти, направете следното:

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 • Свържете се с нас на един от посочените контакти, за да уточните най-удобния за Вас метод за замяна на закупения продукт;
 • След като получим пратката Поръчката ви може да бъде Заменена или приета за Връщане само ако:
  1. Запазен е добър търговски вид – оригиналната опаковка не трябва да бъде повредена/разкъсана. Стоката не трябва да е употребявана!
  2. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива
 • След като се уверим, че е запазен търговския вид на стоката, ние ще изпратим към Вас новата пратка с желаните от Вас продукти при Замяна или ще възстановим сумата по поръчката и в срок и по начин описан по-долу в настоящата Политика за връщане и замяна ;
 • В случай, че при Замяна изберете продукт(и) на по-ниска стойност, разликата в цената ще бъде възстановена в срок и по начин описан по-долу в настоящите Условия за ползване. Всички последващи банкови разходи възникнали в следствие на вашето желание за Замяна с продукт(и) на по-ниска или по-висока стойност са за ваша сметка (на клиента).
 • Стойността на последващите куриерските услуги в резултат на Връщане/Замяна е за сметка на Клиента.

Срокът за отказ от поръчка, желание за връщане и замяна започва да тече от момента на Вашето уведомление на тел. 0887 695 274 или на имейл: krasi@aidasoap.com или чрез Контактната форма на сайта www.aidasoap.com.

Възстановяване стойността на продуктите, без стойността на доставката, се извършва само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата на Вашето уведомление. За да бъде изпълнен този срок, Вие трябва да сте ни изпратили закупената стока не по-късно от 5 работни дни (считани от датата на Вашето уведомление).

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти ще бъде за наша сметка.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

Съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите, Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаването на същите, без да има нужда да посочвате конкретна причина или да претърпите каквато и да е била отговорност. В този случай можете да попълните приложения към настоящите общи условия формуляр (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4) поместен по-долу. Гореописаното право на отказ може да се упражни в случай, че стоките НЕ са виртуални продукти, стоките не са използвани по никакъв начин, не е нарушавана целостта на опаковката им, както и вида, в който са получени, като правото на отказ се упражнява при условията по чл.55 от ЗЗП. За всякакви възникнали разходи, предизвикани от евентуалната употреба на получените стоки, отговаря потребителя.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

 

При упражнено право на отказ Доставчикът се задължава да възстанови цялата сума на стоките, включително и сумите за първоначалната доставка на същите в 14-дневен срок от получаване на съобщението за отказа. Разходите за връщане на стоките се поемат от потребителя. За стоки, за които не може да бъде упражнено право на отказ от договора (поради естеството на самите стоки, тяхното предназначение, както и при всички други обстоятелства съгласно чл.57 от ЗЗП) това обстоятелство е посочено до съответната стока. При упражнено право на отказ, когато върнатите стоки са използвани, нарушена е целостта на опаковката им или вида, в който са получени, потребителят заплаща за своя сметка средствата, необходими за привеждане на стоките в добър търговски вид (почистване, отремонтирвне и др.) В този случай търговецът може да удържи от сумата, подлежаща на възстановяване, средствата, които е заплатил за привеждане на стоките в добър търговски вид.

АБОНИРАНЕ ЗА БЮЛЕТИН С НОВИНИ (Newsletter/mailing) И ОТСТЪПКИ/КУПОНИ
КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се абонира за новини (Newsletter/mailing) като попълни формата за абонамент на страницата www.aidasoap.com. За тази цел се нуждаем от Вашето име и имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрира за нашия Бюлетин, ще получи имейл с линк за потвърждение на регистрацията.
Ще получи код за отстъпка/КУПОН, който може да използва при последваща поръчка.*
*Отстъпката е ЕДНОКРАТНА и НЕ важи за вече намалени продукти и за Виртуални продукти – Теми/Инструкции/Упътвания. Кодът за отстъпка/КУПОНът не се акумулира, т.е. не може да бъде използван в комбинация с други неизползвани Кодове за отстъпка/КУПОНи!

Други ОТСТЪПКИ/КУПОНИ получени във връзка с кампании и/или писмено договаряне важат еднократно, КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛЯ може да приложи код за отстъпка/КУПОН при приключване на поръчката си в магазина/САЙТА/ПЛАТФОРМАТА aidasoap.com. Кодът за отстъпка/КУПОНЪТ може да бъде използван еднократно и НЕ важи за вече намалени продукти и за Виртуални продукти – Теми/Инструкции/Упътвания. Кодът за отстъпка/КУПОНът не се акумулира, т.е. не може да бъде използван в комбинация с други неизползвани Кодове за отстъпка/КУПОНи!

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

АИДА АРТ ЕООД се задължава:
• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
• да достави в срок съответната стока
• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

АИДА АРТ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава
• да посочи пълни, точни и верни данни за изпълнението и успешната доставка на направената от него ПОРЪЧКА
• да плати цената на поръчаната от него стока по банков път или наложен платеж
• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

www.aidasoap.com неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети и вреди, вкл., но не само вреди от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.aidasoap.com за възможност да възникнат такива вреди.

Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми. Интерпретацията на информацията публикувана на Сайта, включително и в Инструкциите/Упътванията/Темите публикувани в aidasoap.com е изцяло грижа и отговорност на потребителя (Вие) и АИДА АРТ ЕООД не носи отговорност за резултата от изпълнението и/или последствията от използването на крайния продукт. При възникване на съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля, винаги се обръщайте за медицинска консултация към вашия личен лекар или към квалифициран и трудоспособен лекар.

В случай че вследствие на използването на този Сайт или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ПОТРЕБИТЕЛЯ поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

www.aidasoap.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.aidasoap.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на КЛИЕНТИ, че личните му данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политиката на поверителност на АИДА АРТ ЕООД. ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

МНЕНИЯ ЗА СТОКИ

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. www.aidasoap.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. www.aidasoap.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на www.aidasoap.com и съобразно тези условия. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

www.aidasoap.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.aidasoap.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени се извършва по следния начин: с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец от обявяването й, а при условия по чл.66, ал.2 от ЗЗП – за не повече от 6 месеца.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АИДА АРТ ЕООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от www.aidasoap.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • името и адреса ни – АИДА АРТ ЕООД , гр. Варна 9010, ЕИК : 206786220,
 • седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. Люляк 14, ет. 4, като на този адрес можете да изпращате продукти (когато упражнявате правото си на отказ или рекламация, писма, евентуални жалби и всякаква кореспонденция)
 • адресът на електронната ни поща : е-mail: krasi@aidasoap.com
 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт, като това е крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси.
 • стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начините за доставка са описани подробно в рубриката Доставка.
 • Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате възможност:  Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ WEB САЙТ

Сайт с препратка към този САЙТ трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на www.aidasoap.com, но не и да го копира; не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.aidasoap.com; не трябва да посочва неявно, че www.aidasoap.com налага или препоръчва него или продуктите му; не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на www.aidasoap.com; не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

РЕШАВАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ

При наличие на обстоятелства, които пораждат съмнение, че Вашите потребителски права биват нарушени Вие може да се сезирате Комисията за защита на потребителите чрез подаване на сигнал. За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони.